Siirry suoraan sisältöön

Ohjeet kirjoittajalle

The Guide for Authors is also available in English!

Tässä blogissa esitellään ajankohtaisia tutkimustuloksia kaikilta radiografian osa-alueilta kerran kuukaudessa. Tarkoituksena on tuoda radiografian alalla tehtävää tutkimusta tutuksi suomen, ruotsin tai englannin kielellä alan ammattilaisille ja alaa opiskeleville. Voit kirjoittaa omasta tutkimuksestasi (esim. opinnäytetyö tai muu tutkimus) tai esitellä ajankohtaista alan tutkimusta kokoamalla napakan kirjoituksen muiden tekemästä tutkimuksesta. Voit lähettää tekstin osoitteeseen hallitus@radiografiantutkimusseura.org. Lähetä mahdolliset kuvat erillisinä tiedostoina, ei osana tekstitiedostoa. Blogin toimituskunta päättää julkaisusta ja auttaa tekstin muotoilussa. Toimituskunnan muodostaa Radiografian tutkimusseura ry:n hallitus.

Otsikointi: Valitse työllesi mielenkiintoinen otsikko, joka houkuttelee lukemaan. Käytä myös väliotsikoita jäsentelemään kirjoitusta sopiviin asiakokonaisuuksiin.

Teksti: Blogitekstin tulee olla jäsennelty ja keskittyä yhteen keskeiseen teemaan. Esimerkiksi jos esittelet opinnäytetyötäsi, nosta sieltä jokin asia tarkasteluun, älä yritä tiivistää koko työtä. Sopivan blogitekstin sanamäärää ei ole tarkkaan rajoitettu, mutta pyri tiiviiseen ilmaisuun. Kirjoita blogiteksti helposti silmäiltävään muotoon, koska tekstejä luetaan paljon mm. mobiililaitteilta. Vältä pitkiä ja monimutkaisia lauserakenteita.

Kuvat: Voit valita blogiisi kuvan elävöittämään ja houkuttelemaan lukijoita. Huomioi, että voit käyttää vain kuvia, joihin sinulla on käyttöoikeus tai jotka ovat avoimesti kaikkien käytettävissä. Voit käyttää myös taulukoita tai kuvioita visualisoidessasi tekstiä. Muista lähettää kuvat erillisinä tiedostoina.

Hakusanat: Valitse tekstillesi 3-5 hakusanaa kuvaamaan sisältöä. Hakusanat auttavat potentiaalisia lukijoita löytämään tekstisi. Hakusanoiksi kannattaa valita sanoja, joita ajattelet lukijoiden käyttävän hakiessaan sisältöjä verkosta.

Kirjoittajan tiedot: Kirjoita nimesi ja asemasi sekä jokin mielenkiintoinen fakta itsestäsi tekstin loppuun. Esimerkiksi ”Kirjoittaja Maija Meikäläinen toimii röntgenhoitajana ja on perehtynyt työssään erityisesti potilasohjauksen kehittämiseen”.

Lähteet: Tekstin loppuun sijoitetaan lähdeluettelo, johon on koottu kaikki tekstissä käytetyt lähteet. Jos esittelet opinnäytetyötäsi, nosta vain tärkeimmät lähteet (max viisi lähdettä). Tekstiviitteitä ei kirjoiteta tekstin sekaan sujuvan lukukokemuksen takaamiseksi. Lähteet merkitään muodossa:

  • Tekijän/tekijöiden nimet (sukunimi etunimen ensimmäinen kirjain), tekijät erotellaan pilkulla
  • Julkaisuvuosi suluissa
  • Artikkelin/kirjan nimi
  • Lehti ja painos, kirjassa kustannuspaikka ja kustantaja, verkkolähteessä osoite
  • Jos viittaat verkkolähteeseen, myös milloin olet ko. osoitteessa käynyt

Julkaisun jälkeen muista mainostaa omaa tekstiäsi erilaisilla kanavilla lukijoiden houkuttelemiseksi!

Avainsanat: