Siirry suoraan sisältöön

Guide för författare

Ohjeet kirjoittajalle / Guide for Authors

Den här bloggen presenterar aktuella forskningsresultat från alla områden inom radiografi en gång i månaden. Syftet är att introducera forskning inom radiografi på finska, svenska eller engelska för professionella och studerande röntgenskötaren. Du kan skriva om din egen forskning (t.ex. examensarbete eller annan forskning) eller presentera aktuell forskning inom områden gjorda av andra. Du kan skicka texten till hallitus@radiografiantutkimusseura.org. Om din text innehåller bilder, skicka dem som separata filer, inte inbäddade i manuskriptet. Bloggens redaktion beslutar om publiceringen och hjälper till med att forma texten. Redaktionen utgörs av styrelsen för Vetenskaplig forskningssällskapet för radiografi i Finland rf.

Titel: Ge ditt manuskript en intressant titel som är lockande att läsa. Använd underrubriker för att dela upp din text i lämpliga avsnitt.

Text: Bloggtexten ska vara strukturerad och fokusera på ett centralt tema. Om du till exempel presenterar ditt examensarbete, ta upp ett fokusområde istället för att försöka sammanfatta hela arbetet. Det finns ingen exakt ordgräns, men försök att vara kortfattad. Skriv bloggtexten i ett lättläst format så att det är lätt att skanna igenom även med en mobil apparat. Undvik långa och komplexa meningar.

Bilder: Du kan använda bilder för din blogg för att liva upp den och locka läsare. Kom ihåg att du endast får använda bilder som du har rätt att använda eller som är allmän egendom. Du kan också visualisera din text med diagram och figurer. Kom ihåg att skicka bilderna som separata filer.

Nyckelord: Välj 3-5 nyckelord för att beskriva innehållet i ditt manuskript. Nyckelord hjälper potentiella läsare att hitta din text. Vi rekommenderar att du använder ord som du tror att dina läsare kan använda för att söka efter detta innehåll på nätet.

Författarinformation: Skriv ditt namn, din yrkestitel och lite intressant fakta om dig själv i slutet av manuskriptet. Till exempel: ”Sven Svensson arbetar som röntgenskötare och är särskilt fokuserad på att utveckla patientupplevelsen.”

Referenser: En referenslista placeras i slutet av texten och innehåller alla källor som du refererar till i din text. Om du presenterar ditt examensarbete, inkludera endast de viktigaste referenserna (max fem). Referenser i text används inte för att garantera en smidig läsupplevelse. Referenser är formuleras som:

  • Författare (efternamn och initial i förnamn), använd kommatecken mellan författare
  • Utgivningsåret inom parentes
  • Titel på artikeln/boken
  • Tidskrifter: Namn och nummer, Böcker: Förlagsplats och utgivare, Online: URL och åtkomstdatum

Efter publicering, kom ihåg att annonsera din text på olika plattformar för att locka läsare!

Avainsanat: