Siirry suoraan sisältöön

Apurahat

Radiografian tutkimusseuran vuoden 2024 apurahahaku on aukeaa 08.11. ja sulkeutuu 30.11. Apurahaa haetaan lomakkeilla, joiden linkit ovat ohjeiden alla.

Apurahojen myöntämisperusteet, joita hallitus voi harkintansa mukaan tarkentaa apurahoista päättäessään:

Tutkimusapuraha

 • Apurahan hakijalla tulee olla vähintään kahden vuoden yhtäjaksoinen jäsenyys (tutkimusseuran jäsenmaksu maksettuna hakuvuodelta ja sitä edeltäneeltä vuodelta)
 • Apurahaa ei voi saada peräkkäisinä vuosina
 • Tutkimusaiheen on liityttävä radiografian alaan
 • Apurahaa voidaan hakea tekeillä olevaan tutkimukseen, mutta ei jälkikäteen
 • Apurahan saaja sitoutuu erikseen sovittavana ajankohtana esittelemään tutkimustyötään luennon, webinaarin, yleistajuisen tekstin tai muussa sovitussa muodossa

Tutkimusapurahan suuruus

 • Väitöstutkimus 300€
 • Pro gradu / maisterintyö / YAMK-opinnäyte 200€
 • Tieteellinen tutkimus 200€*

*Tieteellinen tutkimus tarkoittaa tässä yhteydessä vertaisarvioitavaan julkaisuun tähtäävää tutkimusta, jossa hakija on yksi tutkijoista (julkaisun kirjoittajista).

Matka-apuraha

 • Apurahan hakijalla tulee olla vähintään kahden vuoden yhtäjaksoinen jäsenyys (tutkimusseuran jäsenmaksu maksettu hakuvuodelta ja sitä edeltäneeltä vuodelta) 
 • Apurahaa ei voi saada peräkkäisinä vuosina
 • Matkan tarkoituksena tulee olla tutkimukseen perustuva hyväksytty suullinen tai poster-esitys, joka liittyy radiografian alaan
 • Matka-apuraha voidaan myöntää myös ehdollisena ellei päätöstä abstraktin hyväksymisestä ole hakuajan loppuun mennessä tullut
 • Matka-apurahaa voidaan hakea tulossa olevaan konferenssiin, mutta ei jälkikäteen eli ennen hakuaikaa olleeseen konferenssiin.
 • Apurahan saaja sitoutuu erikseen sovittavana ajankohtana esittelemään matkan antia luennon, webinaarin, yleistajuisen tekstin tai muussa sovitussa muodossa

Matka-apurahan suuruus

 • Kotimaan kongressi/seminaari/tapahtuma 150€
 • Ulkomaan kongressi/seminaari/tapahtuma 300€